Surse financiare


In conformitate cu OG1/2000 cu modificari si adaugiri si republicata

CAPITOLUL VI FINANTAREA ACTIVITATII INSTITUTIILOR DE MEDICINA LEGALA

Art. 32


(1) Finantarea activitatii Institutului National de Medicina Legala “Mina Minovici” Bucuresti, a institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare, a serviciilor de medicina legala judetene si a cabinetelor de medicina legala se asigura din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii de la capitolul “Sanatate” si din veniturile proprii.
(2) Veniturile proprii prevazute la alin. 1) se constituie din contravaloarea prestatiilor medicolegale.
(3) Finantarea serviciilor de medicina legala judetene si a cabinetelor de medicina legala se face prin directiile de sanatate publica, prin transferuri de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, si din veniturile proprii realizate.
(4) Sumele realizate din veniturile proprii, conform legii, ramân exclusiv la dispozitia institutiilor de medicina-legala, în raport cu competenta teritoriala, urmând a fi utilizate conform prevederilor legale, pe destinatiile aprobate prin legea bugetului de stat si se reporteaza anual cu aceeasi destinatie.

Art. 33 (1) Salariile de baza ale personalului de specialitate din institutiile de medicina legala sunt mai mari cu 100% fata de salariile de baza prevazute de lege la aceleasi categorii de personal medical, la care se adauga sporurile prevazute de lege.
(2) Prevederile alin.(1) se aplica si personalului de la catedrele de medicina legala, pe perioada în care desfasoara activitati medico-legale.