Modalitati de Contestare


Modalitățile de contestare contribuie la contradictorialitatea actelor medico-legale. Legea prevede numeroase etape ale contradictorialității care s-au structurat în zeci și zeci de ani de bună practică judiciară, dinainte de perioada modernă, tocmai datorită preocupării continue a sistemului juridic și medico-legal de a asigura opinii și concluzii medico-legale cu valoare probatorie. 
Contradictorialitatea se manifestă:

-din interiorul sistemului medico-legal:
verificarea documentelor emise de către instituțiile medico-legale prin atribuțiile de verificare pe care le exercită prin lege medicii șefi de serviciu, medicii șefi de laborator, directorii de instituții ce sunt specialiști din domeniul medico-legal.

  -din exteriorul sistemului medico-legal: 
-prin solicitarea organelor de justitie de a se răspunde la nevoia justiției de clarificare (prin suplimente), verificare, completare sau precizare (avizul Comisiilor de avizare sau avizul Comisiei superioare, forul știintific național în specialitate). 
-prin dispunerea organelor de justiție a unei noi expertize medico-legale urmate de drept de avizul Comisiei de avizare
-prin exercitarea dreptului părților de a solicita un expert recomandat numit de către instanță care să asiste activitatea experților medici legiști oficiali desemnați de instituțiile medico-legale.
-prin audierea expertului medic legist oficial
-prin constituirea unei comisii mixte formate din medici din cadrul Ministerului Sanatății și din personal de specialitate juridică din cadrul Ministerului Justiției.

Trebuie precizat că în cauzele judiciare ori civile justiția este cea care dispune, sistemul medico-legal preluând solicitarea pentru a-i da curs, ceea ce asigura conceptual contradictorialitatea în lucrările medico-legale. 

Totodată orice act sau activitate medicală poate avea și o cale de atac în care medicina legală poate fi solicitată ca să opinieze sau să emită acte medico-legale, la rândul ei medicina legală fiind deschisă contradictorialității după cum s-a prezentat.