Laboratorul de prosectura si medicina legala clinica I si II


medicina legala clinica
1) Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:
a) Examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor traumatice ca urmare a unor agresiuni;
b) Examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor traumatice ca urmare a accidentelor rutiere,
c) Examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor în agresiuni sexuale;
d) Examinarea persoanelor pentru constatarea virginităţii, deflorării, sarcinii, viduitatea sau avort patologic;
e) Examinarea persoanelor pentru constatarea infirmităţii sau incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni patologice;
f) Examinarea persoanelor pentru constatarea consecinţelor unor greşeli medicale (culpa medicală)
g) Expertiza medico-legală pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei privative de libertate, din motive medicale;
h) Examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice pentru determinarea alcoolemiei;
i) Examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice pentru examene toxicologice;
j) Expertiza medico-legală a capacităţii de coabitare;
k) Expertiza medico-legală a capacităţii de procreere;
l) Prima expertiză medico-legală pe bază de acte;
m) Expertiza medico-legală cu examinarea persoanei interesate;
n) Noua expertiză medico-legală pe bază de acte;
o) Noua expertiză medico-legală cu examinarea persoanei;

2) Elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

3) Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

4) Asigură, cu personal de specialitate, activitatea permanentă a institutului 24 din 24 ore;

5) Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

6) Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate;

7) Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

8) Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

9) Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

10) Asigură participarea medicilor legişti la comisiile ce funcţionează în cadrul instituţiei;.

11) Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a medicilor legişti, precum şi a personalului mediu din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului

12) Participă la proiectele şi programele derulate de institut;

13) Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de biroul resurse umane şi salarizare;

14) Participă şi organizează workshop-uri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

15) Colaborează cu alte laboratoare/ compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

16) Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

17) Îndeplineşte şi alte sarcini ce i se repartizează, conform prevederilor legale în vigoare.prosectura medico-legala

1) Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:
a) Autopsia medico-legală a cadavrelor;
b) Autopsia medico-legală a cadavrelor putrefiate/scheletizate;
c) Autopsia medico-legală a cadavrelor de fetuşi/nou-născuţi;
d) Autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate;
e) Autopsia medico-legală a fragmentelor de cadavre;
f) Expertiza medico-legală a hainelor şi corpurilor delicte;
g) Deplasarea la faţa locului a echipei medico-legale, cercetarea şi examinarea medico-legală a cadavrelor din teren;
h) Transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau de la locul faptei pentru autopsierea medico-legală;
i) Prelevarea ţesuturilor cadaverice în vederea homotransplantului şi testarea contaminării microbiologice;
j) Examenul medico-legal al cadavrelor cu identitate necunoscută şi întocmirea dosarului de identificare, inclusiv efectuarea de fotografii digitale;
k) Pregătirea şi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice;
l) Întocmirea actelor medico-legale în vederea declarării decesului în faţa instituţiilor publice;
m) Întocmirea documentaţiei medico-legale şi deplasarea la instituţiile publice în vederea declarării cadavrelor neidentificate sau fără aparţinători, în vederea înhumării de către autoritatea teritorială;
n) Efectuarea suplimentului de expertiză medico-legală pe material cadaveric;
o) Îmbălsămarea, cosmetizarea şi igienizarea cadavrelor autopsiate
p) Conservarea şi împachetarea cadavrelor putrefiate/ boli transmisibile;
q) Pregătirea şi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice;
r) Măsuri speciale de combatere a contaminării biologice şi conservare a cadavrelor autopsiate în cazuri cu hazard biologic crescut, cadrave putrefiate, boli transmisibile: antrax, SIDA( sindromul imunodeficienţei dobândite ),TBC (tuberculoza), hepatită etc.
s) Efectuarea de lucrări de imagistică medico-legală (radiografii, angiografie coronariană etc.);

2) Elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

3) Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

4) Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

5) Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate;

6) Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

7) Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

8) Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

9) Asigură păstrarea în condiţii corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, a cadavrelor şi probelor biologice;

10) Asigură relaţia cu aparţinătorii (în cazul în care aceştia există) sau cu instituţiile administraţiei locale în vederea efectuării demersurilor necesare predării şi înhumării cadavrului;

11) Asigură participarea medicilor legişti la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei;.

12) Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a medicilor legişti, precum şi a cadrelor medii din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului

13) Participă la proiectele şi programele derulate de institut;

14) Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de Biroul Resurse Umane şi Salarizare;

15) Participă şi organizează workshop-uri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

16) Colaborează cu alte laboratoare/ compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

17) Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

18) Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.