Laboratorul de antropologie medico legala


Laboratorul de antropologie medico-legală din cadrul INML ”Mina Minovici” are o tradiție de aproape 30 de ani, înființarea acestuia în anul 1992 datorându-se prof. dr. Viorel Panaitescu,, care l-a coordonat timp de două decenii.
În acest laborator se efectuează expertize medico - legale antropologice în vederea identificării atât a persoanelor în viață, care nu posedă acte de identitate, cât și pe fragmente cadaverice sau piese scheletice în vederea identificării persoanei de la care acestea provin, realizându-se un profil biologic, care urmează să fie comparat cu acela al persoanei dispărute.
Expertiza medico-legală antropologică în vederea stabilirii vârstei unei persoane este solicitată în cauze civile (pentru înregistrarea tardivă a nașterii, pentru aprecierea dezvoltării fizice etc.) și penale (în spețe care implică pornografia infantilă, răspunderea penală a minorilor etc.).
În cazuri particulare, în cadrul laboratorului se efectuează și estimarea vârstei minorilor pe material fotografic sau imagini video (mai frecvent în cazuri de pornografie infantilă).
Expertiza medico-legală antropologică pe persoană în vederea stabilirii sexului se efectuează la minori - în caz de ambiguitate sexuală (hermafroditism), precum și la adulți - în caz de solicitare de schimbare de sex (transsexualism).
Expertiza medico-legală antropologică în vederea stabilirii vârstei şi/sau a sexului unei persoane se efectuează atât la solicitarea persoanelor juridice (instanțe de judecată, organe de cercetare penală, organizații guvernamentale și non-guvernamentale etc), cât și a persoanelor fizice.
În acest sens, persoanele fizice care doresc realizarea de către Laboratorul de antropologie a unui examen în vederea stabilirii vârstei şi/sau a sexului unui persoane, trebuie să completeze o cerere, care va fi supusă aprobării șefului de laborator.
Costul examinării este 100 lei, conform tarifelor stabilite de Ministerul Sănătății și publicate în Monitorul Oficial al României nr. 946/23.11.2006, intrate în vigoare de la data de 01.01.2007.
În contextul epidemiologic actual, completarea cererii (care este postată pe site-ul laboratorului), precum și programarea pentru examinare în cadrul expertizei medico-legale antropologice pe persoană pentru stabilirea vârstei şi sexului se fac numai online, pe site-ul www.inml-mm.
Efectuarea expertizei medico-legale antropologice în vederea stabilirii vârstei şi/sau a sexului unei persoane în cadrul laboratorului se face conform recomandărilor Grupului German de Studiu pentru stabilirea medico-legală a vârstei, care prevăd următoarea metodologie (ce cuprinde 3 examinări):
examen fizic și măsurători antropometrice, pentru aprecierea dezvoltării fizice și pentru depistarea unor boli care pot influența dezvoltarea /maturarea osoasă și dentară;
examen odontologic (prin inspecție) pentru estimarea vârstei dentare, și
examen radiografic (la copii cu vârsta de peste 1 an), pentru aprecierea dezvoltării osoase (vârsta osoasă); în cazul minorilor se efectuează radiografia mâinii stângi, iar în cazul persoanelor cu vârsta peste 20 ani – radiografia extremității mediale a claviculei.

Activitatea laboratorului de antropologie este certificată prin Sistemul de Management al Calității ISO 9001: 2015.

Procedura de examinare:
Participarea la examinare a persoanelor programate online, impune identificarea acestora prin prezentarea unui act de identitate (cu fotografie), dacă acesta există:
în cazul adulților: carte de identitate, buletin sau pașaport; în lipsa acestora, se procedează la prelevarea amprentei indexului stâng și efectuarea a două fotografii cap (față și profil);
în cazul minorilor: certificat de naștere (dacă există), prelevarea amprentei indexului stâng și efectuarea a două fotografii cap (față și profil).
Identificarea însoțitorului minorului sau a persoanei instituționalizate, ori aflate în custodia poliției pe baza unui act de identitate.
Achitarea contravalorii expertizei la casieria institutului în ziua examinării.
Efectuarea expertizei antropologice conform metodologiei în vigoare, constând în:
examen fizic și măsurători antropometrice;
examen odontologic (prin inspecție);
examen radiografic: în cazul minorilor – radiografia mâinii stângi; pentru persoanele cu vârsta peste 20 ani – radiografia extremității mediale a claviculei.

Termenul de efectuare a lucrării este de 30 zile de la data prezentării persoanei în cauză pentru examinarea medico-legală.