Documente de Interes Public


OG 1/2000 cu modificari si adaugiri si republicata ce constituie legislatia specifica ce priveste activitatea de medicina legala in Romania, SECTIUNEA 2
Actele medico-legale
Art. 9 – 1) Actele medico-legale sunt raportul de expertiza, raportul de constatare, certificatul, buletinul de analiza si avizul. 2) În sensul prezentelor norme:

a) prin raport de expertiza medico-legala se întelege actul întocmit de un expert la solicitarea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata si care cuprinde datele privind expertiza efectuata. Expertiza medico-legala se efectueaza în situatiile prevazute la Art. 116 si 117 din Codul de procedura penala, precum si la Art. 201 din Codul de procedura civila;
b) prin raport de constatare medico-legala se întelege actul întocmit de medicul legist la solicitarea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata si care cuprinde date privind constatarea efectuata. Constatarea medico-legala se efectueaza în situatiile prevazute la Art. 112 si 114 din Codul de procedura penala;
c) prin certificat medico-legal se întelege actul întocmit de medicul legist la cererea persoanelor interesate si care cuprinde date privind examinarea medico-legala;
d) prin buletin de analiza se întelege actul întocmit de specialistii institutiilor de medicina legala sau de persoanele competente din cadrul institutiilor de medicina legala, la cererea persoanelor interesate, si care cuprinde date privind examenul complementar;
e) prin aviz medico-legal se întelege actul întocmit de Comisia superioara medico-legala, precum si de comisiile de avizare si control al actelor medico-legale, la solicitarea organelor judiciare, prin care se aproba continutul si concluziile actelor medico-legale si se recomanda efectuarea unor noi expertize sau se formuleaza concluzii proprii.